Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kolan za razdoblje 2018. - 2023. godine.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Kolan za razdoblje 2018. - 2023. godine.

Opis savjetovanja: Svrha donošenja Plana gospodarenja otpadom je definiranje okvira za održivo gospodarenje otpadom koje obuhvaća skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada, provedbu sakupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja i drugih djelatnosti vezano za otpad, nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti kao i briga za postojeća odlagališta te odlagališta koja su zatvorena

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kolan za razdoblje 2018. - 2023. godine, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.03.2018. godine


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 13.2.2018. - 15.3.2018.

Trajanje

13.2.2018. - 15.3.2018.

Izvješća