Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće je pogledati ovdje .

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu.

Opis savjetovanja: Programom utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava naknade namijenjenih za poboljšanje infrastrukturne opremljenosti pojedinih područja Općine Podgora. Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 01.12.2017.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 24.11.2017. - 1.12.2017.

Trajanje

24.11.2017. - 1.12.2017.