Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnoj naknadi. 

Dokument za savjetovanje moguće pronaći OVDJE.

Nova Odluka o komunalnoj naknadi donosi se radi usklađivanja sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji je stupio na snagu 04. kolovoza 2018. godine. 

Od posebnih novina koje su propisane novim Zakonom izdvaja se samo određenje komunalne naknade prema kojoj zakon definira komunalnu naknadu kao novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture. Budući da je uveden pojam novčanog javnog davanja, time se u pogledu obračuna, izdavanja rješenja, prisilne naplate i zastare komunalne naknade primjenjuje Opći porezni zakon. Time se podvođenjem navedenih postupaka pod isti normativni akt isključila primjena različitih zakona koja su se do sada primjenjivala na komunalnu naknadu.

Od ostalih novina valja istaknuti da je uvedena obveza utvrđenja godišnjeg iznosa komunalne naknade u rješenje o komunalnoj naknadi, propisan je sadržaj samog rješenja te je  precizno određena obveza nastanka plaćanja komunalne naknade. 

Valja istaknuti da je predložena Odluka normativno usuglašena sa novim zakonskim tekstom, međutim istom nije došlo do izmjena bilo kojeg parametra obračuna komunalne naknade, te su svi parametri obračuna ostali jednaki kao i u dosadašnjoj Odluci o komunalnoj naknadi. Predloženom Odlukom stoga ne dolazi do povećanja visine komunalne naknade već ona ostaje ista kao i do sada. 

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u Odluka o komunalnoj naknadi, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 09.12.2018.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 9.11.2018. - 9.12.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

9.11.2018. - 9.12.2018.