Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o raspolaganju nekretninama u Poduzetničkoj zoni Grabovac.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o raspolaganju nekretninama u Poduzetničkoj zoni Grabovac.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i načini raspolaganja s nekretninama u Poduzetničkoj zoni Grabovac. Pod raspolaganjem nekretninama podrazumijeva se prodaja, darovanje i davanje u zakup predmetnih nekretnina u vlasništvu Općine Rakovica, te zasnivanje prava građenja, zasnivanje prava služnosti i drugih stvarnih tereta na predmetnim nekretninama.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o raspolaganju nekretninama u Poduzetničkoj zoni Grabovac, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 02.05.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 2.4.2019. - 2.5.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

2.4.2019. - 2.5.2019.