Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora za razdoblje od 2017.-2022. godine.

Dokument za savjetovanje moguće je pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora za razdoblje od 2017.-2022. godine.

Opis savjetovanja: Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017.-2022. godine je strateški dokument za odgovorno i održivo planiranje aktivnosti gospodarenja otpadom koje su u nadležnosti Općine. Iskazujući svoju opredijeljenost za zdravi i čisti okoliš Općina Podgora provoditi će sve potrebne mjere zaštite okoliša kako bi se isti sačuvao za buduće generacije. Gospodarenje otpadom čini skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količina otpada i/ili njegovih štetnih utjecaja na okoliš, skupljanje, prijevoz, oporabu, te nadzor nad tim djelatnostima i skrb za zatvorena odlagališta na gospodarski učinkovit i po okoliš prihvatljiv način.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora za razdoblje od 2017.-2022. godine, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.11.2018. 


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 25.10.2018. - 25.11.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

25.10.2018. - 25.11.2018.