Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.

Opis savjetovanja: Ovom odlukom utvrđuje se način provedbe mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš. Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke, smatra se naročito: otpad odbačen u okoliš, glomazni otpad ostavljen na javnoj površini i opasni i građevinski otpad odbačen na javnim površinama. 

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.02.2018.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 7.2.2018. - 25.2.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

7.2.2018. - 25.2.2018.