Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnom doprinosu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

 

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu.

 

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom uređuju se visina komunalnog doprinosa, područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine za pojedine zone, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnom doprinosu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.


Savjetovanje je otvoreno do: 29.01.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

 

 

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

 

 


Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 14.1.2019. - 29.1.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

14.1.2019. - 29.1.2019.