Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o prijenosu bez naknade komunalnih vodnih građevina trgovačkom društvu Tekija d.o.o..

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o prijenosu bez naknade komunalnih vodnih građevina trgovačkom društvu Tekija d.o.o..

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom se prenose komunalne vodne građevine za javnu odvodnju, uvedene u Knjigu dugotrajne imovine Općine Kaptol, u vlasništvo i poslovne knjige trgovačkog društva Tekija d.o.o., Požega, Vodovodna 1, kao javnog isporučitelja vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Općine Kaptol.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o prijenosu bez naknade komunalnih vodnih građevina trgovačkom društvu Tekija d.o.o., upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto. 

Savjetovanje je otvoreno do: 08.06.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 29.5.2019. - 8.6.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

29.5.2019. - 8.6.2019.