Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2019. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2019. godinu.

Opis savjetovanja: Program građenja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2019. g. izrađen je i donosi se u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2019. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 06.12.2018.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 27.11.2018. - 6.12.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

27.11.2018. - 6.12.2018.