Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Plana razvoja sustava civilne  zaštite na području Općine Podgora za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Dokument za savjetovanje moguće je pogledati ovdje 

Tema savjetovanja je: Donošenje Plana razvoja sustava civilne  zaštite na području Općine Podgora za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje..

Opis savjetovanja: Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgora za 2018. godinu donosi se na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Podgora, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi i zapovjedništava, stožera zaštite i spašavanja, udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje. 

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Plana razvoja sustava civilne  zaštite na području Općine Podgora za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje., upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.02.2018. 

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 9.2.2018. - 15.2.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

9.2.2018. - 15.2.2018.