Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju tima civilne zaštite opće namjene Grada Varaždinske Toplice.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju tima civilne zaštite opće namjene Grada Varaždinske Toplice.

Opis savjetovanja: Ovom se Odlukom stavlja van snage Odluka o osnivanju tima civilne zaštite opće namjene Grada Varaždinske Toplice KLASA: 810-01/09-01/2, URBROJ: 2186/026-01-09-4 od 18. prosinca 2009. godine. Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Grada Varaždinskih Toplica obavljat će preostale operativne snage civilne zaštite propisane odredbom članka 20. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15., 118/18.), a sve sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća na području Grada Varaždinske Toplice.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju tima civilne zaštite opće namjene Grada Varaždinske Toplice, upisivanjem svojih komentara na dolje za to predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.09.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 23.9.2019. - 30.9.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

23.9.2019. - 30.9.2019.