Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o visini spomeničke rente.

Dokument za savjetovanje možete pogledati OVDJE.

Tema savjetovanja je: donošenje Odluke o visini spomeničke rente.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje spomeničke rente na području Grada Kastvai to: obveznici plaćanja spomeničke rente, nepokretna kulturna dobra i kulturno-povijesne cjeline na području Grada, visina spomeničke rente i način i rokovi plaćanja spomeničke rente.

Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18) utvrđeno je da su obveznici plaćanja spomeničke rente fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline. Odlukom o visini spomeničke rente, donesenom 21. prosinca 2004. godine i objavljenom u "Službenim novinama PGŽ" br. 42/04, utvrđeno je da visina spomeničke rente na području Grada Kastva iznosi 3,00 kune mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili području kulturno-povijesne cjeline Grada Kastva. Vođeni namjerom da se smanjenjem iznosa spomeničke rente omogući lakše poslovanje gospodarskih subjekata na području Grada Kastva, predlaže se donošenje nove Odluke o visine spomeničke rente kojom se visina spomeničke rente smanjuje na minimalni zakonski iznos od 1,00 kune mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili području kulturno-povijesne cjeline Grada Kastva.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o visini spomeničke rente, upisivanjem svojih komentara na dolje za to predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.03.2019. godine

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predlaže se stupanje na snagu Odluke o visini spomeničke rente danom 01. travnjem 2019. godine.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 11.3.2019. - 25.3.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

11.3.2019. - 25.3.2019.