O B A V I J E S T
o javnom uvidu u prijedlog Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

Općina Mali Bukovec sukladno članku 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018), izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na svom području. 

Uvid u prijedlog Programa može se izvršiti u prostorijama Općine Mali Bukovec, Ul. Mihovila Pavleka Miškine 14, Mali Bukovec svakim radnim danom od 7:30 sati do 14:30 sati u razdoblju od  21. svibnja do 05. lipnja 2018. godine. 

Također, uvid je moguć i putem općinske internetske stranice (www.mali-bukovec.hr).
 
Pisane prigovore ili primjedbe na prijedlog Programa moguće je podnijeti najkasnije do isteka javnog uvida. O svim zaprimljenim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Mali Bukovec. 

Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 21.5.2018. - 5.6.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

21.5.2018. - 5.6.2018.