OBAVIJEST  O JAVNOM UVIDU U IZMJENE I DOPUNE  URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „GOSPODARSKE ZONE SJEVER“


Temeljem Zaključka gradonačelnika i sukladno čl. 98. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br: 153/13 65/17), pozivamo Vas na sudjelovanje u javnoj raspravi u postupku donošenja izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Sjever u Ludbregu (u daljnjem tekstu Plan).

Javni uvid u prijedlog Plana trajati će 15 dana, u vremenu od 10. listopada 2018. godine do 25. listopada 2018. godine. U tom vremenu prijedlog Plana biti će izložen na javni uvid u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i imovinu Grada Ludbrega, Trg Svetog Trojstva 14, te na službenoj internet stranici Grada Ludbrega.

Javno izlaganje Plana održati će se dana 17. listopada 2018. godine u velikoj vijećnici Centra za kulturu i informiranje "Dragutin  Novak" Ludbreg sa početkom u 11:00 sati.

Primjedbe i prijedlozi na Plan mogu se davati do završetka javne rasprave, zaključno sa 25.listopadom 2018. godine u skladu s člankom 100. Zakona o prostornom uređenju u postupku donošenja prostornih planova kako slijedi:

"(1) Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

1. imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana

2. postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje

3. daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja

4. upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

(2) Sudjelovati možete i upisivanjem svojih prijedloga na dolje predviđeno mjesto pod „KOMENTARI"

(3) Prijedlozi i primjedbe iz stavka 1. ovoga članka koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi."


Dokument za Javni uvid i Obrazac za sudjelovanje nalaze se u rubrici  DOKUMENTACIJA.


Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 10.10.2018. - 25.10.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

10.10.2018. - 25.10.2018.