U Narodnim novinama broj 123/17 od 12. prosinca 2017. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Za članove Općinskog vijeća utvrđeno je pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela. Obveza općinskog načelnika da prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća proširena je i na njegovog zamjenika. Članovi Općinskog vijeća dobivaju ovlasti da predlože raspisivanje referenduma za opoziv općinskog načelnika. Općine nemaju više ograničenja vezana uz način organizacije upravnih tijela. Utvrđeni su i razlozi za postupak razrješenja općinskog načelnika i imenovanje povjerenika u slučaju manipuliranja predlaganjem proračuna. Zakon je stupio na snagu 13. prosinca 2017. godine a prijelazna odredba članka 33. Zakona propisuje da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja Zakona na snagu. Želja nam je upoznati javnost s prijedlogom Izmjena i dopuna Statuta Općine Nijemci, te dati svima mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara.


Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 17.1.2018. - 30.1.2018.

Trajanje

17.1.2018. - 30.1.2018.