Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na temelju projekta „Uređenje dječjeg igrališta u Varaždinskim Toplicama“.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na temelju projekta „Uređenje dječjeg igrališta u Varaždinskim Toplicama“.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na temelju projekta korisnika Grada Varaždinskih Toplica, pod nazivom: „Uređenje dječjeg igrališta u Varaždinskim Toplicama“, a koji se ima provesti na području Grada Varaždinskih Toplica kao jedinice lokalne samouprave, na nekretnini oznake čk.br. 4685/3, k.o. Varaždinske Toplice.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na temelju projekta „Uređenje dječjeg igrališta u Varaždinskim Toplicama“, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 16.09.2018.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 10.9.2018. - 16.9.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

10.9.2018. - 16.9.2018.