Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnoj naknadi.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom određuju se:

• područja zona Općine Visoko u kojima se naplaćuje komunalna naknada,

• koeficijenti zona (Kz),

• koeficijenti namjene (Kn),

• rok plaćanja komunalne naknade,

• način utvrđivanja i naplate komunalne naknade,

• nekretnine važne za Općinu Visoko koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,

• opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava potpuno ili djelomično oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade.


Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnoj naknadi, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.01.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 7.1.2019. - 24.1.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

7.1.2019. - 24.1.2019.