Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu.

Opis savjetovanja: Ovim Programom utvrđuje se namjensko trošenje sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu kojeg plaćaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanjem šuma (drvni sortimenti) u visini 5% od prodajne cijene proizvoda na panju, a koji je prihod proračuna Grada Varaždinskih Toplica.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.12.2018.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 10.12.2018. - 18.12.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

10.12.2018. - 18.12.2018.