Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Raba. Odredbom iz članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj: 94/13 i 73/17) propisana je obveza jedinica lokalne samouprave donošenja odluke koja će regulirati mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada. 

Predloženom Odlukom mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada su uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na lokacijama Grada Raba za koje komunalno redarstvo utvrdi da na njima postoji opasnost za odbacivanje otpada, provođenje stalnog terenskog nadzora od strane komunalnog redarstva radi utvrđivanja postojanja nepropisno odbačenog otpada, uspostava sustava informatičkog evidentiranja lokacija nepropisno odbačenog otpada na području Grada Raba te izobrazno-informativne aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom. Građani će moći prijavljivati nepropisno odbačeni otpad putem obrasca koji će biti dostupan na internetskoj stranici Grada Raba www.rab.hr ili u pisarnici Grada Raba. Odlukom su propisane postupovne ovlasti komunalnog redara u slučaju zaprimljene obavijesti o nepropisnom odbačenom otpadu. 

Svrha same odluke je ustrojiti sustav učinkovitijeg zbrinjavanja nepropisno odbačenog otpada upravo kroz mogućnost lakšeg prijavljivanja, te kroz sustav kažnjavanja novčanim kaznama obveznika uklanjanja otpada. 

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Savjetovanje je otvoreno do: 09.12.2018.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 9.11.2018. - 9.12.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

9.11.2018. - 9.12.2018.