SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O NAČINU PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA TE USLUGA POVEZANIH S JAVNOM USLUGOM NA PODRUČJU GRADA KASTVA


Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15) Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Kastva objavljuje Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Kastva (u daljnjem tekstu Odluka).

Savjetovanje se provodi prije upućivanja prijedloga Odluke na sjednicu Gradskog vijeća budući da je riječ o aktu kojim se utječe na interese građana, odnosno fizičkih i pravnih osoba.

Dokument za savjetovanje možete pronaći OVDJE.

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu odluke traje u razdoblju od 7. veljače 2018. do zaključno s 09. ožujka 2018. godine.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Nacrta Odluke o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Kastva, upisivanjem svojih komentara na dolje za to predviđeno mjesto.

Po završetku savjetovanja pristigli komentari, primjedbe i prijedlozi biti će pregledani i razmotreni te će se o istima sastaviti izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima.

Izvješće će se objaviti na internetskim stranicama Grada Kastva www.kastav.hr i na stranici proracun.hr.


Priloženi dokumenti:

- Nacrt Odluke o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Kastva;

- Obrazloženje OdlukeStatus:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 7.2.2018. - 9.3.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

7.2.2018. - 9.3.2018.