Poštovani građani,


pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme na području kulturno povijesne cjeline grada Makarske.


Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.


Tema savjetovanja

Donošenje Odluke o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme na području kulturno povijesne cjeline grada Makarske.


Opis savjetovanja

Ovom Odlukom određuju se:

1. oznake, uređaji i urbana oprema koja se postavlja na javnim površinama ili na drugim mjestima koji su vidljivi s površina javne namjene te utječu na komunalni red unutar područja kulturno povijesne cjeline grada Makarke;

2. zona na području stare gradske jezgre, na kojima se na propisan način mogu postaviti pojedine vrste oznaka, uređaja i urbane opreme;

3. način izdavanja odobrenja za postavljanje oznaka, uređaja i urbane opreme;

4. drugi postupci, načela i pojmovi u vezi postavljanja oznaka, uređaja i urbane opreme na području stare gradske jezgre.Molimo zainteresiranu javnost kako bi sudjelovali u donošenju Odluke o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme na području kulturno-povijesnih cjelina grada Makarske, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.


Savjetovanje je otvoreno do 19.03.2022. godine

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
13 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 18.2.2022. - 19.3.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

18.2.2022. - 19.3.2022.