Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje

Tema savjetovanja je: Donošenje Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić..

Opis savjetovanja: Ovim se Kodeksom ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić  uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interes u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić., upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI..


Savjetovanje je otvoreno do: 08.06.2022.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 9.5.2022. - 8.6.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

9.5.2022. - 8.6.2022.