Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kistanje.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kistanje.

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kistanje. Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Općine Kistanje obrađivat će se sljedeći rizici: potres, požari otvorenog tipa te ekstremne temperature. Procjena je složen proces identifikacije, analize i vrednovanja rizika, a izrađuje se na temelju scenarija za svaki navedeni rizik.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kistanje, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.08.2018.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 9.8.2018. - 27.8.2018.

Trajanje

9.8.2018. - 27.8.2018.

Izvješća