Poštovani građani,

na web stranicama Općine Lovran www.opcinalovran.hr dostupna je poveznica Savjetovanja s javnošću na kojoj je dana  14. studenog 2018., objavljen Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (u daljnjem tekstu: Odluka) te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istom. Rok za podnošenje prijedloga je do 27. studenog 2018. godine do 24h. Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na prijedlog Odluke za koje je savjetovanje otvoreno možete uputiti upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na navedenu web stranicu.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Lovran.

Javno savjetovanje otvoreno je od 14.11.2018. do 27.11.2018. godine, odnosno u trajanju kraćem od 30 dana budući  je člankom 129. Zakona o komunalnom gospodarstvu, propisano da važeća Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B) vrijedi do isteka kalendarske godine za koju je donesena, te da je jedinica lokalne samouprave u obvezi donijeti novu Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B) najkasnije 30 dana prije dana isteka kalendarske godine za koju su doneseni trenutno važeći Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program održavanja komunalne infrastrukture i Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B) doneseni do stupanja na snagu Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Vezano uz navedeno a s obzirom da su u tijeku izrada prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu kao i prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu te prijedlog Proračuna 2019. godine i Projekcije 2020.-2021 godine utvrđen je kraći rok trajanja savjetovanja.


Dokument za savjetovanje možete pronaći OVDJE.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 14.11.2018. - 27.11.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

14.11.2018. - 27.11.2018.