Općina Lovran

  Kontakt podaci
  Općina Lovran
  Šetalište maršala Tita 41, 51415 Lovran
  OIB: 385136362785
  051-291-045
  opcina.lovran@ri.ht.hrStatus:
0 komentaraNaziv Veličina Preuzmi
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Lovran za 2017. godinu.pdf 1214888 kb |  


Komentari:

Molimo da se prijavite kako biste mogli komentirati prijava