Općina Tinjan

RBR. Naziv Veličina Preuzmi
1. Prijedlog Proračuna Općine Tinjan za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.pdf 2,6 MB  
2. PRORAČUN OPĆINE TINJAN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU.pdf 3,8 MB  
3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tinjan za 2022. godinu.pdf 110,3 KB  
4. Program građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2022. godinu.pdf 140,4 KB  
5. Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Tinjan u 2022. godini.pdf 103,4 KB  
6. Program javnih potreba u kulturi Općine Tinjan u 2022. godini.pdf 108,1 KB  
7. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.pdf 137,2 KB  
8. Program korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu.pdf 96 KB  
9. Program socijalno-zdravstvenih potreba Općine Tinjan u 2022. godini.pdf 113,3 KB  
10. Program javnih potreba u području školstva i obrazovanja Općine Tinjan za 2022. godinu.pdf 101,9 KB  
11. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2022. godini.pdf 98,7 KB  
12. Program javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2022. godinu.pdf 108,3 KB  
13. Obrazloženje Proračuna za 2022. godinu.doc 94 KB