Grad Pag

RBR. Naziv Veličina Preuzmi
1. Prijedlog proračuna Grada Paga za 2023 i projekcije za 2024 i 2025..docx 156 KB
2. Grad Pag - Vodič za građane za 2023. godinu.pdf 258,8 KB  
3. Prijedlog proračuna Grada Paga za 2023 i projekcije za 2024 i 2025..pdf 2,1 MB  
4. Proračun Grada Paga za 2023 i projekcije za 2024. i 2025. godinu.docx 132,3 KB
5. Proračun Grada Paga za 2023 i projekcije za 2024. i 2025. godinu.pdf 2 MB  
6. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Paga za 2023. godinu.docx 19,1 KB
7. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Paga za 2023. godinu.pdf 217,3 KB  
8. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2023 I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU.docx 46,2 KB
9. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2023 I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU.pdf 894,2 KB  
10. OBRAZLOŽENJE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PAGA 2023 I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025..docx 22,1 KB
11. OBRAZLOŽENJE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PAGA 2023 I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025..pdf 426,6 KB  
12. 1. Izmjena i dopuna Proračuna grada Paga za 2023. i projekcija za 2024. i 2025..pdf 1,3 MB  
13. 1. Izmjena i dopuna Proračuna grada Paga za 2023. i projekcija za 2024. i 2025..docx 78,4 KB