Grad Trilj

RBR. Naziv Veličina Preuzmi
1. Grad Trilj - Vodič za građane za 2023. godinu - prijedlog.pdf 275,1 KB  
2. Prijedlog Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.pdf.pdf 15,4 MB  
3. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu.pdf 1,7 MB  
4. Proračun Grada Trilja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.pdf 15,7 MB  
5. Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Trilj za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.docx 48 KB
6. Grad Trilj - Vodič za građane za 2023. godinu .pdf 243,6 KB  
7. Grad Trilj - Vodič za građane za 2023. godinu.docx 369,9 KB
8. Obrazloženje Proračuna Grada Trilj za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.docx 37,2 KB
9. Obrazloženje Proračuna Grada Trilj za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.pdf 222,3 KB  
10. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu.pdf 530,5 KB