Grad Imotski

RBR. Naziv Veličina Preuzmi
1. Proračun Grada Imotskog za 2023. i projekcije plana proračuna za 2024. i 2025. godinu - Opći dio.xls 28 KB
2. Proračun Grada Imotskog za 2023. i projekcije plana proračuna za 2024. i 2025. godinu - Posebni dio.xls 127,5 KB
3. Obrazloženje Proračuna Grada Imotskog za 2023. godinu.pdf 176,4 KB  
4. Vodič za građane 2023 godinu - Grad Imotski.pdf 205,4 KB  
5. Prijedlog Proračuna Grada Imotskog za 2023. i projekcije plana proračuna za 2024. i 2025..xls 183 KB
6. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Imotskog za 2023. godinu.doc 60,5 KB