DATUM ISPLATITELJ PRIMATELJ MJESTO POŠTANSKI BROJ OIB IZNOS IZNOS € VRSTA RASHODA/IZDATKA
šifra i naziv ekonomske klasifikacije razine odjeljka
OPIS ISPLATE