;

Savjetovanja s javnošću

2022 Arhiva


DokumentiOdluka o općinskim porezima Općine Đulovac

Trajanje: 08.07.2022 - 22.07.2022


Poštovani građani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Odluke o općinskim porezima Općine Đulovac.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati OVDJE.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga Odluke o općinskim porezima. Donošenje Odluke o općinskim porezima  utvrđeno je člancima  20. i  42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17).

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Odluke o općinskim porezima Općine Đulovac koju donosi Općinsko vijeće i njom se određuju općinski porezi, kao prihodi Općine Đulovac kojima u okviru samoupravnog djelokruga Općina Đulovac slobodno raspolaže.

Općina Đulovac uvodi sljedeće poreze:

1. porez na potrošnju,

2. porez na kuće za odmor,

3. porez na korištenje javnih površina.

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Odluke o općinskim porezima Općine Đulovac, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.07.2022. godine

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.